Daftar Pengurus

FUNGSIONARIS HMJ INFORMATIKA

PERIODE 2013-2014


Ketua                                    : Zul Fahmi  ( 201110370311122 )
Sekretaris Jendral               : Dede Rismawan  ( 201210370311091 )
Sekretaris Eksekutif                : Diah Ayu Fitriani  ( 201210370311005 )
Bendahara Umum                        : Siti Norhabibah   ( 201210370311003 ) 


Bidang Organisasi dan Kekeluargaan

 Kepala Bidang                :  Yoniko Febrian Ikhwan Ramadhani  ( 201210370311310 )

 Sekretaris Bidang          : M. Rahmat Hidayatulloh  ( 201210370311333 )

 Anggota                          : M. Zaki Mubarak N.  ( 201210370311081 )


Bidang Sosial Kemasyarakatan

Kepala Bidang               : Pramudya Agung Pramono  ( 201210370311324 )
Sekretaris Bidang          : Hanum Shirotul Nida   ( 201210370311019 )
Anggota                         : Nurimalita  ( 201210370311067 )

                                          Akshanul Fidiyanto  ( 201210370311055 )

                                          Rosa Regina  ( 201210370311033 )

                                          Habib Al Auladi  ( 201210370311069 )

Bidang Keprofesian dan Skill

Kepala Bidang                : Risky Irwan Saputra  ( 201210370311298 )
Sekretaris Bidang          : Lisa Noor Arida  ( 201210370311043 )
Anggota                          : Indra Wahyudi  ( 201210370311184 )

                                          Robby Ikrom Maulana  ( 201210370311192 )

                                          Rahmah Ningsih  ( 201210370311326 )

                                          Desy Indah Susanti  ( 201210370311041 )

Bidang Minat dan Bakat

Kepala Bidang               : M. Faris Ridwan Noor  ( 201210370311029 )

Sekretaris Bidang         : Luthfi Ainurroziq  ( 201210370311297 )

Anggota                         : Aprilina Dyah Ayu Kartika  ( 201210370311213 )

                                         Khairun Nisa  ( 201210370311004 )

                                         Lucky Wahyu Sulistiwi  ( 201210370311062 )

Bidang Kerohanian 

Kepala Bidang               : Untung Surapati  ( 201210370311099 )

Sekretaris Bidang         : Kurnia Manggali Utama Ningrum  ( 201210370311045 )

 Anggota                        : Rohmatul Kamilah  ( 201210370311188 )

                                         Drajat Sasmiko  ( 201210370311349 )                  
Shared:
Daftar Pengurus